Уведомление за отваряне на ценови оферти.

МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен
11.11.2009 / 14:31

ОТНОСНО: Проведен открит конкурс за възлагане на обществена поръчка “Приготвяне и доставка на храна за пациентите и дежурния персонал на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен по предварителна заявка от менюта на Възложителя.”, който се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Многопрофилна болница за активно лечение ”Д-р Иван Селимински”-АД гр.Сливен, в качеството си на Възложител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Приготвяне и доставка на храна за пациентите и дежурния персонал на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, по предварителна заявка от менюта на Възложителя.”, която се провежда по реда и условията на Закона за обществените поръчки УВЕДОМЯВА всички заинтересовани, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 17.11.2009г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД – гр.Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2018 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев