Отделения в Стационарен блок

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ ФТИЗИАТРИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ
БОЛНИЧНА АПТЕКА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – ГР.КОТЕЛ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Структура

Приемно-консултативен кабинет

Стационар - 20 легла

Приемът на болни е обособен в три сектора на стационара:

 • хематологичен,
 • гастроентерологичен,
 • ревматологичен

Задачи

Основните задачи на отделението са диагностично-лечебни. Отделението разполага със сектор за провеждане на ендоскопски и ехографски изслевания в областите гастроентерология и ревматология.

Началник отделение:

 • Д-р Иван Стайков

Ординатори:

 • д-р Николай Кожухаров
 • д-р Атанас Несторов
 • д-р Димитър Панайотов
 • д-р Емил Милев
 • Ст.мед.сестра: Стоилка Колева

телефон - 044 611 805

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ

Дейност

Отделението предлага качествена диагностика и лечебна дейност в област "Нефрология". Извършва дейности по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В отделението работи квалифициран персонал от специалисти по нефрология, вътрешни болести и здравни грижи, който осигурява високо качество на лечение и здравните грижи за пациентите.

Отделението е база за следдипломна квалификация по нефрология за лекарите от областта, както и на специалисти по здравни грижи.

В нефрологичното отделение се извършва ехографска диагностика и своевременно лечение на болестите на отделителната система. Осъществява се превенция на хроничната и остра бъбречна недостатъчност, както и подготовка на болните за хемодиализно лечение.

Приемът в отделението се осъществява в планов порядък, чрез Приемно-консултативния кабинет от 10,30 до 12,30 ч. всеки ден, от понеделник до петък включително, а в останалото време - чрез Центъра за спешна медицинска помощ.

Лекарите от отделението оказват консултативна помощ на останалите стационарни отделения, на ПКО и на ЦСМП, както и ползват консултативна помощ от специалисти от другите отделения в МБАЛ, а когато е необходимо - и от специалисти от медицински институти.

Началник отделение:

 • Д-р Георги Костов - специалист по нефрология и вътрешни болести
 • Д-р Мария Николова - специалист по нефрология и вътрешни болести

Старша мед. сестра:

 • Галина Георгиева - магистър по "Управление на здравните грижи" и магистър по "Обществено здравеопазване"

Телефон: 044 / 611 818; 044/ 611 847; 0886 57 70 03

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Структура

 • Интензивен коронарен сектор
 • Кардиологичен сектор
 • Кабинет функционална диагностика

Задачи

В отделението се извършва:

 • Активно лечение на всички сърдечно-съдови заболявания;
 • Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови усложнения;
 • Съвременно мониториране на всички жизнени функции;
 • Селекция и насочване на подходящи болни за интервенционална кардиология и кардиохирургия;
 • Поставяне на временен водач на сърдечния ритъм и насочване на пациенти за постоянна електростимулация;
 • Профилактика, рехабилитация и здравно обучение на болните;
 • Амбулаторно-консултативна лечебно-диагностична оценка;
 • Провеждане на следдипломна квалификация на специализанти по вътрешни болести.

Отделението разполага с 4-ма специалисти-кардиолози, 4-ма интернисти и 2-ма специализиращи 'Кардиология'. За осъществяване на диагностичната си дейност ползва болничните клинико-лабораторна, рентгенова и скенерова оценка, според съвременните методични изисквания на терапевтичните пътеки, както и високоспециализирани консултанти при съпътсващи заболявания. Притежава собствен ехокардиограф, велоергометър, пейсмейкър : 1 бр. епикутанен и 1 бр. временен трансвенозен, холтер ЕКГ- 2 бр. Диагностичната апаратура осигурява неинвазивно и инвазивно мониториране на жизнените функции, пълен денонощен профил на тяхната динамика. Стандартни протоколи осигуряват велоергометрия, трансторакална ехокардиография с доплерова оценка на кръвотока. Лечебните протоколи са съобразени и осигурени с всички нови постижения на лекарствено, реанимационно и рехабилитационно контролиране на сърдечно-съдовите заболявания.

Осигурен е денонощен прием на болни по спешност, 12-часов планов прием и 24-часова диагностика.

Осъществява лечение на болни с критично нарушени жизненоважни функции на организма и/или имащи данни за непосредствена фатална декомпенсация. Интензивно 24 - часово наблюдение и лечение на болни с остри и обострени хронични кардиологични заболявания.

Мониторирани показатели: ЕКГ, сърдечна честота, артериално налягане, дишане, кислородна сатурация, АКР, температура, диуреза.

Диагностично лечебни възможности: Конвенционална ЕКГ, аспирация, кислородотерапия, кардиоверсия, временна електро-кардиостимулация и своевременни ресустационни мероприятия.

Началник отделение:
Д-р Силвия Сюлемезова

Ординатори:
- Д-р Росица Вълчева
- Д-р Христина Петкова
- Д-р Тодор Ганчев
- Д-р Костандиня Кацарова

Старша мед. сестра - Петя Драгиева - Ганчева
Телефон : 044: 611 747

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Структура

Териториално обособената площ на Ендокринологичното отделение се намира на втория етаж в основната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен и включва:

 • 16 болнични легла
 • Амбулаторно-консултативен кабинет
 • Център за обучение по диабетно стъпало

Задачи

Отделението извършва:

 • консултативни прегледи
 • диагностика и лечение на:
  Декомпенсиран захарен диабет, лечение на острите усложнения кетоацидоза и хипогликемия.
  - провеждане на лечение и профилактика на диабетните усложнения - неврологични, бъбречни, очни и периферни съдови
  Тиреоидна патология
  Състояние на хипертиреоидизъм
  - Базедова болест активен стадий
  - Нодозна базедовифицирана струма
  - Токсичен аденом
  Състояние на хипотиреоидизъм
  - Идеопатичен

В отделението работи квалифициран медицински персонал, който провежда лечението и обучението на хоспитализираните пациенти на диетолечение, самоконтрол, техника на инжектиране с убождащи устройства и диабетно стъпало.

Началник отделение - Д-р Димитър ДИМИТРОВ
Консултант - доц. ГЕРЕНОВА
Д-р Донка ИЛИЕВА -ендокринолог
Д-р Милена МАРИНОВА - терапевт
Д-р Наталия КАНЕВА - специализант
старша медицинска сестра - Марина КУКОВА
тел 044/ 611 786

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Структура

Гастроентерологичното отделение е разположено на първия етаж в основния корпус на болницата. Разполага с 22 легла.Приемането на болни се осъществява в Приемно-консултативния кабинет, а ендоскопските изследвания се извършват в модерно обзаведени ендоскопски кабинети.

Материалната база на отделението по отношение на диагностично-лечебна апаратура и обзавеждане включва: видео-гастроскоп, видео-колоноскоп, ректоскоп, сигмоидоскоп, конвенционален ехограф и доплер, инфузионни помпи, кислородна и аспирационна инсталация.

Задачи и дейности:

Професионалната дейност, осъществявана от лекари и други медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри или хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт. В отделението се извършва диагностика, лечение, инжекционна ендоскопска хемостаза, екстракция на чужди тела от хранопровода и стомаха.

Отделението работи по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В гастроентерологичното отделение работи квалифициран персонал, който осигурява високо качество на здравни грижи. Приемът на болни се осъществява в приемно-консултативния кабинет с работно време от 10,30 до 12,30 ч. Болни по спешност се приемат 24 часа в денонощието.

Персонал:

В отделението работят петима лекари. Началникът на отделението е с две специалности - "вътрешни болести" и "гастроентерология", един от лекарите също е с тези две специалности, друг е с "вътрешни болести", друг е специализант по "гарстроентерология" и един е без специалност. В отделението работят и 10 медицински сестри и 6 души помощен персонал.

Началник отделение - Д-р Росица МАРКОВА
Ординатори:
д-р Илияна МИТЕВА
д-р Петър ПЕТРОВ
д-р Цветан ДАНЧЕВ
д-р Коста КОСТОВ
д-р Димитрина ДЖАГАЛОВА-специализант
Старша медицинска сестра - Живка ДОБРЕВА
Телефон: 044 / 611 787

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

В Отделението се извършва физикално лечение и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични заболявания, хирургични и вътрешни заболявания, УНГ заболявания, хронични гинекологични заболявания, детски заболявания - от възпалително естество и последици от родова травма.

Рехабилитация на последици от увреждания вследствие лечение на онкологични заболявания.

Структура

ОРРФ се състои от два сектора:

 • сектор в МБАЛ - където се осъществява ранната клинична рехабилитация при леглото на болния.
 • сектор, разположен на територията на Сливенски минерални бани, разполагащ със собствена леглова база за лечение на пациенти по клинични пътеки. Там се прилага и балнеолечение с минерална вода от местния водоизточник.

Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура и покрива изискванията за второ ниво на компетентност, съгласно Медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

Терапевтични и диагностични възможности:

Електролечение: Терапия с ниско-, средно-, високо- и свръхвисоко-честотни токове (включително и електростимулации на паретични, скъсени и удължени мускули, йонофореза и т.н.). Терапия с нискочестотно магнитно поле. Терапия с ултразвук.

Светлолечение: Терапия с инфрачервени, видими и ултравиолетови лъчи, нискоинтензивна лазерна терапия.

Термотерапия: топлотерапия и криотерапия.

Водолечение и балнеотерапия: Подводноструев масаж ( тангентор), джакузи, вани. Процедурите се провеждат с минерална вода

Кинезитерапия с механотерапия: Лечебна гимнастика, лечебен масаж ( мануален и апаратен), акупресура. Фитнесоборудване. Диагностични тестове и изследвания.

Мануална терапия.

Инхалационно лечение.

Неврална терапия.

Акупунктура.


Началник отделение:

Д-р Веселин ВАСИЛЕВ - специалист по Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина

Ординатори:

Д-р Анеля ИВАНОВА - специалист по Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Юлия САВОВА
Д-р Соня РАДКОВА
Старши рехабилитатор - Росица СТОЙЧЕВА

Телефони: сектор МБАЛ- 044 / 611 836
сектор Сливенски минерални бани - 04511/2839

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Структура

 • Амбулаторно-консултативния кабинет
 • Стационар

Задачи

Основните задачи на инфекциозно отделение са лечебно-диагностични и противоепидемични (изолация на болните).

В амбулаторно-консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болните, вторични прегледи след изписването им и се провежда противобясна имунизация.

В стационара се хоспитализират всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, съгласно чл. 36 от Закона за народно здраве, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с тежко протичане и усложнения на инфекциозните заболявания, съмнителни за инфекциозни заболявания болни.

Извършват се микробиологични изследвания на чревните заболявания и серологични изследвания на вирусните хепатити и други инфекциозни заболявания.

Диагностично-лечебни подходи

Диагностично-консултативния кабинет работи от 7,30 ч. до 19,30 ч. в работни дни. Лекарите в отделението осигуряват целодневни дежурства. През останалото време има инфекционист на разположение.

Началник-отделение - д-р Милена Ченкова
Старша мед. сестра - Радостинка САРОВА
Телефон: 044 / 667 522

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ

Неврологично отделение съществува от 1952 година и претърпява постоянно структурно подобрение

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет (ПКК)
 • Стационар със 17 болнични легла, 6 легла за лечение на остри мозъчни инсулти, 1 легло за лечение на невроинфекции
 • Функционално-диагностичен и терапевтичен сектор, включващ кабинет по Доплерова сонография, кабинет ЕЕГ - електроенцефалография и кабинет ЕМГ - електромиография.

Задачи

Първични и вторични неврологични прегледи. Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения. Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение (ОРМК) по клинични пътеки. Диагностика и лечение на рисковите състояния на мозъчно-съдова болест (МСБ).

Диагностично-лечебни подходи

Консултативният неврологичен кабинет приема болни всеки работен ден. В сектора за интензивна терапия се приемат болни по спешност 24 часа в денонощието, включително и в празнични дни. Отделението разполага със специалисти невролози, работещи и в кабинети по Доплерова екстра и транскраниална сонография, ЕМГ, ЕЕГ. Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. Винаги е възможна връзка с началник- отделение. При нужда може да се осъществи консултация с профилирани специалисти от болницата и такива от републиканската консултативна помощ.

В отделението се извършват денонощно спешни консултации и хоспитализация на болни с ОРМК. Всекидневно планова хоспитализация за диагностично уточняване и лечение на болни със заболявания на Централната нервна система (ЦНС) и Периферната нервна система (ПНС).

Приемно-консултативния кабинет (ПКК) - работи всекидневно и осъществява консултации, плануване и хоспитализация на планово болни.

Осъществява се 24-часово наблюдение на всички болни и при нужда насочване на болните към водещи Републикански стационари.

Началник отделение - Д-р Дина КЕМАЛОВА
Ординатори: д-р Зара БОЯДЖИЕВА
д-р Ирина ИВАНОВА /Райнова/
д-р Дияна РАДКОВА
д-р Донка МИЛАНОВА
Старша мед.сестра - Янка ТЕНЕВА
Телефон: 044 / 611 790

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет с регистратура
 • Стационар

Задачи:

Извършва лечение на остри и обострени психични и невротични разстройства, изискващи хоспитализация и прилагане на психофармакотерапевтични и психотерапевтични процедури, както и общосоматично лечение.

Диагностично-лечебни подходи:

Използват се съвременни диагностични методики - клинични, психологически, електрофизиологични, образни, клинико-лабораторни. Прилага се екипният подход в лечението на пациентите, което включва прилагането на медикаменти, индивидуална и групова психотерапия. При възникнали соматични проблеми се осигуряват консултации с профилни специалисти.

В отделението работят лекари с призната специалност по психиатрия, психолог и квалифицирани медицински сестри. В стационара се приемат пациенти по спешност 24 ч. в денонощието, вкл. и в празнични дни.

Началник отделение:
Д-р Розалина ПЕТРОВА

Ординатори:
Д-р Апостол АПОСТОЛОВ
Д-р Десислава САВОВА
Старша мед.сестра - Дияна ВЕЛИКОВА
Клиничен психолог - Минка БОЗУКОВА

Телефон: 044 / 611 835 ; 611 769

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Детско отделение е част от структурата на МБАЛ - Сливен и обслужва деца до 18-годишна възраст от целия Сливенски регион. Намира се в изцяло реновирана самостоятелна сграда със собствен парк срещу централния болничен корпус. Поради бързата динамика, с която протичат заболяванията в детска възраст, отделението осигурява денонощен прием на пациенти по спешност от целия сливенски регион и съседните области. Работи с НЗОК.

Основна цел на Детско отделение е осигуряване на качествена и своевременна диагноза и лечение, денонощно наблюдение и грижи за децата.

Структура

Приемно-консултативен кабинет :
Тук се извършват първични консултативни прегледи, прием на болни деца, вторични прегледи след изписването им, както и специализирана педиатрична помощ на останалите отделения в болницата.

Стационар:
- легла за специални грижи и интензивно лечение на тежко болни деца
- легла за деца до 2 г. възраст
- легла за деца от 3 до 13 г. възраст
- легла за деца от 14 до 18 г. възраст

Дейност:

В отделението се извършват:
Консултативни дейности
Своевременно и висококвалифицирано диагностициране и лечение, денонощно наблюдение и грижи на постъпилите деца. За целта отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура и квалифициран персонал.
Здравно обучение на деца и родители

Отделението е база за специализация на лекари по детски болести към МФ на Тракийския университет.

В Отделението по детски болести работят 8 лекари педиатри с допълнителна квалификация по детска пулмология, ендокринология, неврология, нефрология и 26 медицински сестри с педиатрична насоченост и отлична професионална компетентност.

Началник отделение:
Д-р Люба БЪЧВАРОВА

Ординатори:

Д-р Жулиета КРАТУНКОВА
Д-р Росица РАЙНОВА
Д-р Галя ВЪЛЧЕВА
Д-р Илияна ИВАНОВА
Д-р Диляна РАНЧЕВА
Д-р Ивелин ПЕТКОВ
Д-р Анелия АТАНАСОВА

Старша мед.сестра - Пламена ТОДОРОВА
тел. 044/ 611 820 – лекари
тел. 044/ 611 806 – мед.сестри
тел. 044/ 611 743 – мед.секретар
GSM 0879 40 53 92

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

Неонатологично отделение е разположено в непосредствена близост до Родилен сектор на Акушеро-гинекологично отделение и е единственото по рода си отделение за новородени деца на територията на Сливенска община.

Структура:

 • Звено за здрави новородени деца;
 • Звено за специални грижи;
 • Звено за интезивно лечение I-во ниво.

Основна цел:

Основната цел на отделението е осигуряване на първична реанимация на рисковите новородени, ранна и висококвалифицирана диагностика и лечение, денонощно наблюдение и грижи за всички новородени деца. Неонатологично отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура за диагностика и интензивно лечение. За новородените деца денонощно се грижи висококвалифициран медицински персонал. Стараем се да осигурим на родилките комфорт, спокойствие и възможност за бързо възстановяване.

Доверете ни се и изцяло се насладете на щастието, което ви е споходило - раждането на Вашето дете - ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Началник отделение:
Д-р Таня Праматарова

Д-р Таня КАМБУРОВА- специалист по детски болести и неонатология
Д-р Комня МИНЧЕВА - специалист по детски болести и неонатология
Д-р Тиха СЕРГЕВА - специалист по детски болести
Д-р Кети Терзиева - специалист по детски болести
Детски кардиолог - Д-р Женева Ангелова
Д-р Невена Стефанова
Д-р Стела Кръстева

Старша мед.сестра - Пенка Христова
Телефон: 044 / 611 724

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Ортопедо-травматологично отделение е част от структурата на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД- Сливен. Обособено е като самостоятелно отделение през 1963г. Намира се на последния етаж в централния корпус на лечебното заведение. Отделението отговаря на съвременните европейки стандарти и осигурява удобство и комфорт на пациентите. Разполага с VIP стая със самостоятелен санитарен възел. Операционните са оборудвани със съвременна апаратура за оказване на ортопедо-травматологична помощ.

Дейност:

В отделението се извършват следните медицински дейности:

 • ендопротезиране - подмяна на тазобедрени и коленни стави
 • оперативни интервенции на фрактури и травматични увреждания на горни и долни крайници
 • безкръвни, артроскопски оперативни интервенции
 • въведени заключващи пирони на тибия
 • диагностично-консултативна дейност
 • рехабилитационна дейност.

В порядъка на спешност се правят обработка на рани, шев на сухожилие и периферни нерви, безкръвни репозиции и др. Отделението по ортопедия и травматология се превърна в търсено отделение не само за пациенти от Сливенска област, но и пациенти от Ямбол, Карнобат, Бургас.

За една година в отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен се извършват между 1 200 и 1 500 операции. Всеки ден се правят от три до пет интервенции. В отделението основно се извършват операции на тежки многофрагментни счупвания на костите на горни и долни крайници. Поставят се всички остеосинтезни съвременни материали - заключващи пирони, плаки, външни фиксатори. Лекуват се заболявания на сухожилия, нерви, мускули, изискващи оперативна интервенция.

От две години се извършва и ендопротезиране - подмяна на тазобедрени и коленни стави, като за периода са направени над 200 такива операции. Ортопедите в областната болница извършват още всички мекотъканни операции. Отделението разполага с артроскоп, което позволява да се правят артроскопски операции, но към момента само на коленна става. Плануват се курсове и обучения за специалистите и се очаква в скоро време да се извършват артроскопии и на други стави.

От 2011 година отделението е определено за база за специализация.

В отделението работят 8 лекари, от които 6 със защитена специалност по ортопедия и травматология - Д-р Хрисантов, Д-р Стоянов, Д-р Турсунлийска, Д-р Федин, Д-р Александров, Д-р Христова и двама много переспективни млади лекари - Д-р Савов и Д-р Сотиров, които оказват своевременна , висококвалифицирана и ефективна здравна помощ.

Отделението разполага с 20 болнични легла. За пациентите се грижат 12 медицински сестри с квалификация и богат опит в грижите за травматично болни и 10 дългогодишни санитари, също с опит в гледането и обслужването на оперирани ортопедично болни пациенти.

Началник отделение:
Д-р Пенчо СТОЯНОВ
Телефон: 0885 82 23 18
Старша мед. сестра:
Ануша ДИЧЕВА
телефон: 0887 25 74 86
Телефони за връзка с отделението:
044/ 611 807 044/ 611 799

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Стационар с 10 легла
 • Самостоятелна операционна зала с анестезиологичен апарат

Задачи:

В отделението се извършва:

Първична хирургична обработка и лечение на всякакви рани в областта на главата, шията и лицето

Консервативно и оперативно лечение на заболявания на:

 • ушите /корекция на ушна мида, мирингопластика, тимпаностомии, тимпатопластика, радикална трепанация, слухоподобряващи операции, отосклероза/
 • носа /полипектомии, септопластика, операции за възстановяване на нормалното носно дишане, заболявания околоносни кухини, реконструктивна пластика на нос, радиохирургия/
 • гърлото /аденотомии, тонзилектомии, микроларингохирургия/

Инвазивни диагностични и лечебни интервенции / езофагоскопии, директни ларингоскопии/

Изследвания - аудиометрии, тимпанометрия, слухови и вестибуларни проби, електронистагмография (ЕНГ), стабилометрия

Пациентите за стационарно лечение се приемат от 09,00 ч. до 13,30 часа чрез приемно-консултативен кабинет в работни дни и от 13,30 в отделението. Спешните случаи се обслужват от специалисти на разположение след 13,30 ч.

Лекарският състав е с дългогодишна практика и богат клиничен опит. В отделението работят 3 лекари, 7 медицински сестри и един лекар-специализант.

Началник отделение:
Д-р Йордан Котов

Д-р Йордан КОТОВ - специалист оториноларинголог
Д-р ДРАГНЕВ - оториноларинголог
Д-р ДИМИТРОВ - оториноларинголог

Старша мед.сестра - Мартина ВАСИЛЕВА - магистър по управление на здравни грижи
Телефон: 044 / 611 793, 044/ 611 795

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Акушеро-гинекологично отделение се намира на 3-тия етаж на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД. В отделението работи екип от изключително компетентни професионалисти - лекари и акушерки с дългогодишен стаж и отлична квалификация. Поради високия имидж на отделението, тук се обслужват бременни, родилки и гинекологично болни не само от гр. Сливен и региона, но и от съседни области, като Ямбол и Бургас.

Акушеро-гинекологично отделение обслужва и по-тежките и специфични случаи, с които не могат да се справят другите лечебни заведения в гр. Сливен. Основната цел е осигуряване на качествено медицинско обслужване и лечение на един обществено приоритетен контингент - бъдещи майки и гинекологично болни жени.

Структура

Родилен сектор:

 • Предродилна интензивна стая с ЗDехограф и 4 акушерски монитора за наблюдение на раждащите
 • Родилна зала, оборудвана с 2 модерни родилни легла, осигуряващи необходимия комфорт на раждащи жени и детски реанимационен кът
 • Операционна зала за планови и спешни раждания по оперативен път
 • ВИП родилна зала, в която раждането става в присъствие на бащата
 • Следродилен сектор с 7 стаи с по 3 легла и телевизор, 2 стаи за лечение на патологично протичаща бременност.
 • Луксозна единична стая със самостоятелен санитарен възел, TV, телефон, кът за гости и тераса
 • Изолационно - карантинен сектор с родилна зала, самостоятелен санитарен възел, стаи с по 2 легла и TV

Гинекологичен сектор

 • Операционна зала за планови и спешни гинекологични операции
 • Микрооперационна за амбулаторни операции и манипулации
 • Интензивна стая за наблюдение на оперираните до 24 ч.
 • Пет стаи с по 3 легла и TV
 • Една стая с 2 легла и TV за пациенти с възпалителни заболявания

На пациентките е осигурено 24-часово компетентно медицинско обслужване, което се осъществява от минимум 1 лекар, 3 акушерки и 2 санитарки.

Началник отделение:
Д-р Таня Пашева
Зав.звено "гинекологично болни" - Д-р Иван Димов
Зав.звено "родилки" - Д-р Диана Гугова
Ординатори:
Д-р Ангел Митков
Д-р Гинка Николова
Д-р Екатерина Семитчиева
Д-р Марин Бозуков
д-р Соня Михайлова
д-р Бианка Динева
Старша акушерка - Анка Димитрова
Телефон: 044 / 611 781, 611 788

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Кабинет функционална диагностика - периметрия, ехография, офталмоскопия
 • Стационар - 5 легла
 • Операционна зала

Осъществяват се:

 • Първични, вторични и консултативни очни прегледи.
 • Съвременна диагностика и лечение на очни заболявания.
 • Оперативно лечение на катаракта с имплантация на вътреочна леща и глаукома.
  Операцията се извършва с ултразвуков апарат на американската фирма "Алкон"
 • Операции на клепачи и конюнктива, травми
 • Диагностика и лечение на възпалителни и дегенеративни заболявания на преден и заден очен сегмент
 • Изгаряния
 • В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артерални заб.
 • Травми и наранявания на окото с или без интрабулбарно чуждо тяло, чиято локализация се осъществява на скенер.

Диагностично - лечебни подходи
Пациентите за стационарно лечение се приемат от 8,00 до 19,30 часа, чрез приемно-консултативния кабинет в работни дни. Спешните случаи се обслужват от специалист-офталмолог на разположение след 19,30 ч. и празнични, същите се приемат в отделение незабавно. При необходимост се осъществяват консултации със съответни специалисти.

Диагностика:
В отделението се извършва:
Определяне зрителна острота
Авторефрактометър - компютърно определяне на диоптрите
Офталмоскопия – оглед на очно дъно
Тонометрия – измерване на очното налягане
Денонощна крива на очно налягане
Ултразвукова диагностика на окото с А и В - ехограф
А ехограф – изчисление диоптрите на вътреочна леща
В ехограф откриване и изследване на туморни образувания, чужди тела и др. аномалии.
Пахиметър - Измерване дебелината на роговицата.

Хирургия:
Оперативно лечение на Катаракта.
Оперативно лечение на Глаукома
Оперативно лечение на Птеригиум (Външното перде)
Блефаропластика
Халацион
Оперативно премахване на кожни образувания.
Блефарохалазис

Лекарският състав е с дългогодишна офталмологична практика и богат клиничен опит. В отделението работят квалифицирани медицински сестри и помощен персонал. Болничните стаи са с 2 или 3 легла, като във всяка стая има на разположение телевизор.

Началник отделение - д-р Димитър РУСЧЕВ
Консултант - Д-р Пламен ХУБАНОВ
Специалисти - Д-р Жельо ЖЕЛЕВ, д-р Светлана ЕНЧЕВА
Старша мед.сестра - Пепа БУКЕРЕШКА
Телефон: 044/ 611-737-лекари
044 / 611 773- медицински сестри

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Общопрофилно хирургично отделение
 • Интензивен сектор на хирургично отделение

Дейност:

Осъществяват се:

 • Първични, вторични и консултативни хирургични прегледи.
 • Диагностика, оперативно и консервативно лечение на болни със заболявания на целия гастроинтестинален тракт, както и хепатобилиарна патология, в това число и заболявания на панкреаса.
 • Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и гнойносептични заболявания.
 • Заболявания на млечната жлеза и заболявания на щитовидната жлеза.
 • Изгаряния
 • В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артерални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета - диабетно стъпало.
 • Травми – ТСТ

В Хирургичното отделение се извършват ендоскопски изследвания на храносмилателната система:
- фиброгастроскопия – оглед на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник
- фиброколоскопия – оглед на дебелото черво

Ендоскопските изследвания осигуряват точна, бърза и прецизна диагностика на заболявания на стомашно-чревния тракт и извършване на биопсия по време на изследването.

1. В кои случаи се препоръчва изследването?
Провеждането на изследването се препоръчва при съмнения за различни заболявания, при които има промяна в структурата на лигавицата на съответния орган – язва, полип, злокачествено заболяване, стеснение, страствания, чуждо тяло, кървене.

2. Необходима ли е предварителна подготовка?
- за фиброгастроскопия – на гладно
- за фиброколоскопия – изчистване на дебелото черво с лекарствени средства, взети през устата

3. Метод на провеждане на изследването:
- за фиброгастроскопия – оптичната система се въвежда от устната кухина през гълтача и хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника и се извършва оглед.
- за фиброколоскопия – оптичната система се въвежда през аналния отвор и достига до крайните отдели на тънките черва и се извършва оглед.

4. Какво се усеща по време на изследването ?
Изследването се извършва с обща анестезия и пациентът няма усещания за болка.

5. Има ли рискове от провеждането на изследването?
Изключително редки. Възможно е леко прокървяване по време или след ендоскопия.

6. Резултати от проведеното изследване.
- подпомага диагнозата на съответното заболяване
- навременно започване на лечението

7. Кога не трябва да се провежда изследването?
Уточнява се с лекаря след снемане на анамнеза и клиничен преглед.

В отделението ще се извършва и оперативна ендоскопия, която включва :
- ендоскопска хемостаза и електрокоагулация при кървящи язви на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник.
- полипектомия с диаметрична бримка.

Тази дейност се извършва от специалисти с допълнителна квалификация и сертификати за ендоскопия на ГИТ :
д-р Станимир Коларов,
д-р Ангел Ангелов,
д-р Емил Руманецов

Диагностично - лечебни подходи

Хирургичният кабинет приема пациенти от 7,30 ч. до 13,30 ч. в работните дни. Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. Пациенти по спешност се приемат денонощно чрез Спешно отделение. При нужда се осъществяват консултации с всички специалисти от останалите профили.

Сектори

Асептичен сектор със следните дейности:
Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия
Миниинвазивна ( лапароскопска ) хирургия
Хирургия на гастроинтестиналния тракт
Хирургия на щитовидната жлеза, млечна жлеза
Съдова хирургия
Онкохирургия
Спешна хирургия
Тумори на кожа и подкожие

Септичен сектор със следните дейности:
Диабетна гангрена
Атеросклеротична гангрена
Раневи инфекции
Инфекция на кожа и подкожие
Гнойни процеси в коремната и плевралната кухина

Интензивен сектор - пациенти с:
Кървене от ГИТ
Травми гърди, корем
Постоянна аспирация на бял дроб
Следоперативни интензивни грижи
Детски сектор - всяка хирургическа патология на пациенти до 18 години

Началник отделение:
Д-р Ангел АНГЕЛОВ - хирургия

Специалисти:
Д-р Емил РУМАНЕЦОВ - хирургия
Д-р Иван ПЛАЧКОВ - хирургия
Д-р Павлин ПАВЛОВ - хирургия
Д-р Станимир КОЛАРОВ – хирургия
Д-р Ангел АНГЕЛОВ – хирургия
Д-р Константин Димитров
Д-р Георги Димитров

Специализанти:
Д-р Ив.Терзиев
Д-р Д.Петров
Д-р К Консулов

Старша мед.сестра - Пенка ДИНКОВА
Телефон: 044 / 611 713, 044/ 611 708

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

Структура:

Отделението по Лицево-челюстна хирургия възстанови своята дейност.

Разполага с 5 легла на територията на УНГО.

Приемането на болни се осъществява в Приемно-консултативен кабинет от 8.00ч. до 13.30 ч. / на четвъртия етаж - до Хирургично отделение/ в работни дни. Спешните случаи се приемат чрез отделението по спешна медицинска помощ и се обслужват от специалистите на разположение.


Дейност:

Отделението по ЛЧХ предлага високоспециализирана професионална дейност, осъществена от двама лекари и мед.специалисти, насочена към болни в отделението, постъпили по спешност, или планови пациенти със заболявания на лицево-челюстната област. Отделението работи по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В отделението се извършват:

 • Безболезнено и атравматично изваждане на мъдреци и други ретинирани зъби
 • Хирургично лечение на зъбни кисти
 • Оперативно лечение на тумори в лицево-челюстната област
 • Лечение на фрактури на челюстните и лицеви кости
 • Първична обработка и лечение на всякакви рани в лицево-челюстната област
 • Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област и шия.
 • Травми в устната кухина и лицево-челюстната област.
 • Оперативно лечение на заболявания на слюнчени жлези.
 • Разкриване на зъби за последващо ортодонтско лечение.
 • Вродени малоформации.
 • Поставяне на зъбни импланти.
 • Оперативни интервенции под обща и местна анестезия.
 • Консултативни прегледи.

Апаратура, с която разполага отделението:

Отделението по Лицево-челюстна хирургия разполага с много добър инструментариум и е оборудвано с необходимата апаратура.


Персонал:

Началник отделение:
Д-р Венцислав Ангелов Ралев - Началник отделение по ЛЧХ, специалист по лицево-челюстна хирургия, извършва прегледи и прием на пациенти в сряда, четвъртък и петък от 12:00 до 19:00ч.
Д-р Димитър Василев Гагрицов - специалист лицево-челюстна хирургия, извършва прегледи и прием на пациенти в понеделник и вторник от 8:00 до 14:00ч.
Д-р Цветелина Димова - дентален лекар, извършва прегледи и прием на пациенти в сряда и четвъртък от 8:00 до 13:00ч.
За информация и справки на телефони:
044 611 793 Старша мед.сестра Мартина Василева
044 611 727

Началникът на отделението е лекар по дентална медицина, с призната специалност по лицево-челюстна хирургия. В ЛЧХО работи един ординатор - лекар по дентална медицина, с призната специалност по лицево-челюстна хирургия.

Лекарите са с много курсове, квалификации, участие в научни симпозиуми в областта на лицево-челюстната хирургия и денталната медицина.

Ст.мс. е с образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Здравни грижи" и "Магистър" по специалността "Обществено здраве".

В отделението работи и една операционна мед. сестра, а грижите за пациентите на втора, нощна смяна и празничните дни, се поемат и от медицинските сестри и санитари от УНГО.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Структура

 • Стационар с 6 легла, намиращи се а територията на хирургично отделение - детски сектор
 • Самостоятелна операционна зала

Задачи

В отделението се извършва:

 • Първична обработка и лечение на всякакви рани в областта на главата и лицето
 • Консервативно лечение при сътресение, контузия, оток на главен мозък; сътресение, контузия и оток на гръбначен мозък
 • Оперативно лечение при доброкачествени и злокачествени новообразувания на главен и гръбначен мозък, мозъчни кисти, вътречерепни абсцеси, вътречерепни кръвоизливи, пластични операции на череп, фрактури на череп, дискови хернии и други дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, хирургично лечение на периферни и черепно-мозъчни нерви
 • Изследвания - миелографии

Диагностично-лечебни подходи

Пациентите за стационарно лечение се приемат от 08,00 ч. до 13,30 часа чрез консултативен кабинет в работни дни. Спешните случаи се приемат от отделението за спешна медицинска помощ и се обслужват от специалисти на разположение след 13,30 ч.

Лекарският състав е с дългогодишна практика и богат клиничен опит. В отделението работят 3-ма лекари, 6 медицински сестри.

Началник отделение - Д-р Атанас ЯНКАБАКОВ

Ординатори:
Д-р Йордан ЙОРДАНОВ

Старша мед.сестра - Радка МЛАДЕНОВА
Телефон: 044 / 611 754


ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ОАИЛ осъществява дейността си в два сектора:
- Анестезиология
- Интензивно лечение

Дейност:

Предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение.
Операциите на всички оперативни специалности се обезпечават с подходящи по вид и обем анестезии и обезболяване в следоперативния период. Извършва се обезболяване на раждане.

В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание, както и пациенти, за които се очакват такива нарушения в следващите часове. Показани за лечение са и пациенти със застрашаващи живота отклонения в хомеостазата, както и пациенти след тежки оперативни интервенции, при които се очаква развитие на горепосочените нарушения.

Лечение на остра и хронична болка
Поставяне на Централен венозен катетър
Дейности по откриване, установяване, доказване, протоколиране на мозъчна смърт и дейности по поддържане на органните функции при наличие на мозъчна смърт.

Лекарите и медицинските сестри в отделението осигуряват денонощни дежурства и животоспасяващи дейности в цялата болница. Има и екип на разположение 24 часа.

Началник отделение:
Д-р Юлия БЯНКОВА

Ординатори:
Д-р Димитър БОЯНОВ
Д-р Адриана БОЯДЖИЕВА
Д-р Дора ТРИФОНОВА
Д-р Николай ИВАНОВ
Д-р Иван УЗУНОВ
Д-р Кирил СЛАВОВ
Д-р Миглена ВАСИЛЕВА
Д-р Саша ЙОРДАНОВА
Д-р Христо ВАСИЛЕВ
Д-р Ивайло СТОИЛОВ
Д-р Евгени РЕЖЕВ

Старша мед.сестра - Галина ВЪЛКОВА
Телефон: 044 / 611 739

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

Структура

 • Разполага с 10 легла
 • ВИП стая
 • Операционен блок
 • Ендоскопска зала за трансуретрална диагностика и хирургия - апарат "Щорц"
 • Урологичен кабинет към диагностично-консултативен блок при МБАЛ "Д-р Иван Селимински"АД - гр. Сливен
 • Зала за ЕКЛТ за конкрименти в бъбрек и уретер

Задачи

 • Осигурява пълен обем урологична помощ - оперативно и консервативно лечение на пациентите от региона;
 • Екстракорпорална литотрипсия на конкременти в бъбрек и уретер;
 • Трансуретрална хирургия на аденом на простатната жлеза, на туморни формации на пикочен мехур, литотрипсия на конкременти в пикочния мехур;
 • Перкутанна нефростомия;
 • Профилактика и здравно обучение на болните;
 • Провеждане на следдипломна квалификация на специализантите по хирургически специалности.

Диагностично - лечебни подходи

 • Отделението разполага с 4 специалисти уролози
 • За осъществяване на диагностичната си дейност ползва болничните клинично-лабораторна, скенерова и рентгенова оценка
 • Работи според методичните изисквания на съответните урологични пътеки
 • Осигурява се денонощен прием на болни по спешност, 12-часов прием и 24-часова диагностика.

Началник отделение:
Д-р Димитър МИТЕВ

Ординатори
Д-р Алексей АЛЕКСИЕВ
Д-р Иван ИВАНОВ
Д-р Петър ПЕТРОВ

Старша мед.сестра
Телефон : 044 / 611 749

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ ФТИЗИАТРИЯ

Отделението по пневмология и фтизиатрия отговаря на ниво на компетентност според медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия". Териториално обособената площ на отделението се намира на втория етаж в сградата на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен (централния корпус) и включва 48 болнични легла – 33 пневмологични и 15 фтизиатрични.

Отделението за лечение на болни с открита форма на туберкулоза е в новопостроена самостоятелна сграда, намираща се до Отделението за лечение на инфекциозни болести.

Задачи и дейности

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри или изострени белодробни заболявания, които се нуждаят от активно болнично лечение. В отделението по Пневмология и Фтизиатрия постъпват пациенти, насочени от общипрактикуващите лекари, след консултация с други специалисти или чрез структурите за Спешна медицинска помощ. В ОПФ се диагностицират и лекуват болни с остри и хронични белодробни болести, когато това е невъзможно да се осъществи успешно в условията на извънболничната помощ. Към ОПФ се насочват и пациенти, при които заболяването е с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

В отделението се лекуват болни със следните заболявания:
ХОББ
Бронхопневмония и Бронхиолит
Бронхиална астма
Гнойно - възпалителни заболявания за Бронхо - Белодробната система
ДХДН
Туберколоза - във Фтизиатрия.

Консултативният кабинет приема болни всеки работен ден от 10.30 - 12.30 ч. Болни по спешност се приемат 24 часа в денонощието.

Диагностично-лечебни процедури:
Предлагаме високоспециализирана бронхоскопска процедура за диагностициране на белодробен карцином и други заболявания на бронхо-пулмоналната система с 2-дневен престой на стойност 300 лв.

Персонал:
В отделението работят 6 лекари, от които трима са със специалност по "Пневмология и Фтизиатрия", един е с придобита професионална квалификация по "Бронхология". Един от лекарите е със специалности по "Вътрешни болести" и "Клинична алергология". Останалите двама лекари са със специалност "Вътрешни болести".
16 медицински сестри, от които една старша сестра с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност "Управление на здравни грижи" и един технически секретар.

Началник отделение :
Д-р Дина ДОСЕВА

Ординатори:
Д-р Георги ГЕОРГИЕВ
Д-р Христо ТЕРЗИЕВ
Д-р Снежана КОЛЕВА
Д-р Павлина ЧАНЕВА
Д-р Петьо ПЕТКОВ

Старша мед. сестра Бонка ЖЕЛЕВА
Телефон : 044 / 611771

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват следните дейности: получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации.

Лекарствените продукти се отпускат по лекарствени листи поотделно за всеки пациент.

Болничната аптека работи безотказно, като поддържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарства и се придържа към утвърдената есенциална листа. При необходимост от лекарствени продукти извън сключените договори по ЗОП, аптеката ще ги достави при следните обстоятелства. Докладна до Изп.Директор от лекуващия лекар с необходимото количество от лекарственото средство. При одобрение - аптеката ще го достави в най-кратък срок от време.

Аптеката участва в процедурата за внос на нерегистрирани лекарствени продукти.

Информира отделенията за синоними, аналози, ред на предписване, начин на съхранение, временно липсващи и новополучени лекарствени продукти.

Управител аптека - м.ф. Ваня КОЖУХАРОВА - член на Медицинския съвет и участва в дейността на две комисии към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Комисия по лекарствената политика и Лечебно-контролна комисия

Телефон: 044 / 662 824


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – ГР.КОТЕЛ

Отделението по вътрешни болести функционира от 07.01.2013 г. и се намира на III етаж в основната сграда на СБДПЛР град Котел.

Структура

Отделението разполага с 6 болнични стаи, с разкрити 25 легла по пулмология и кардиология.

Отделението разполага с приемно-консултативен кабинет.

Задачи и дейности:

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри белодробни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, които се нуждаят от активно болнично лечение. В отделението постъпват пациенти, насочени от общопрактикуващите лекари, след консултация с други специалисти, или чрез структурите на Спешна медицинска помощ. Осигурен е денонощен прием на болни по спешност, 12-часов планов прием и 24-часова диагностика.

За осъществяване на диагностичната си дейност отделението разполага с клинична лаборатория, рентгенова апаратура. Притежава собствен ехокардиограф и ЕКГ.

В отделението се лекуват пациенти със следните заболявания:
- бронхопневмония
- застойна сърдечна недостатъчност

Персонал:

В отделението работят 5 лекари. Началникът е със специалност „Вътрешни болести”. Един от лекарите е със специалност „Пневмология и фтизиатрия”. Има и специалист – кардиолог.

Началник отделение :
Д-р Диан Хинов

Ординатори:
Д-р Йордан Йорданов
Д-р Димитринка Гаджерукова
Д-р Мария Тодорова
Д-р Христина Петкова

Старша мед. Сестра – Николинка Гочева
Тел. 0879 40 53 97


 

Copyright © 2008-2018 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев