Европейски проекти

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

Проект ЗМС-02-187/01.06.2011 г.

"ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД ГР. СЛИВЕН"

Проектът е с бенефициент МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД.

Изпълнява се с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

 

Copyright © 2008-2024 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев