Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
КЪМ МБАЛ “Д-р Иван Селимински“ АД, ГР. СЛИВЕН

В изпълнение на програмата за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020г. и сключен договор с Министерството на здравеопазването в МБАЛ „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен е  открит Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

  • Същност

Центърът е създаден като самостоятелно звено на територията на лечебното заведение като има за цел да разшири и допълни дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози в няколко основни аспекти:

  • профилактиката и превенцията на рисковете за  детското здраве и развитие;
  • подобряване на медицинското обслужване на жени с патологична бременност
  • комплексно медико-социално обслужване на деца с хронични заболявания.

Предвидени са здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, предоставяне на  психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата. Основна цел е  подобряване на майчиното и детско здравеопазване и превенция на изоставянето на деца.

  • Структура:

Центърът осъществява своята дейност в сътрудничество и координация с лечебните и здравните заведения на територията на Сливенска област, с участието на Дирекция „Социално подпомагане“, месното управление и съобразно предоставяните на територията на региона услуги за деца и семейства спомага за подобряването на майчиното и детско здраве.
Дейността на ЗКЦМДЗ се ръководи от Координатор, който организира дейностите, съвместно със социален работник и психолог. В Центъра се предоставят информационни, консултативни, координиращи и насочващи услуги, психологична подкрепа и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти. Консултациите се извършват както на място в центъра, така и по преценка в дома на пациентите. При необходимост пациентите се насочват към високоспециализирани болници и за проследяване и лечение, като всяка консултация е напълно безплатна. Посещението в центъра става по преценка от  личния на детето или от лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ. Домашните посещение се предоставят на деца с увреждания, недоносени и с хронични заболявания до навършване на 1 година.

  • Целеви групи:

Центърът предоставя услуги и подкрепяща среда, насочени към нуждите на младите хора, двойките, бременни и родилки, деца от раждането до навършването на 18 годишна възраст и членове на техните семейства. Приоритет в работата са групите в повишен риск, като на първо място са новородените с ниско тегло, хронично болните и децата с увреждания. Цели се проследяване на патологична бременност, оказване на подкрепа на родителите от психолог и насочване към ползване на социални услуги при необходимост.

ІV. Контакти със ЗКЦМДЗ
Адрес за кореспонденция:
Гр.Сливен 8800,ул.”Христо Ботев” № 1
телефон 044/611 - 815
e-mail: zdravencentar@mbalsliven.org

Работно време на центъра
Координатор от 7.30ч.-16.00ч
Консултации със специалист
Психолог - от 8.00-14.00ч
Лекар специалист - от 11.00-13.30ч
Социален работник - от 7.30-11.30ч

 

Copyright © 2008-2021 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев