Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

Отчет за дейността на ЗКЦМДЗ за периода януари - декември 2023г.

Отчет за дейността на ЗКЦМДЗ за периода юли-декември 2022г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗКЦМДЗ за периода януари – юни 2022г.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ.


19 май – европейски ден за борба със затлъстяването

31 май - Световен ден без тютюн-2021г.

26 юни - Международен ден за борба с наркоманиите
Профилактика на стомашно – чревни инфекции

Чревните заразни инфекции /дизентерия, хранителни токсикоинфекции, различните видове ентероколити и др./ не са невинни заболявания. Те могат да доведат до много сериозни последствия за здравето.

 1. Бактериална дизентерия /Шигелоза/

Дизентерията е остро инфекциозно заболяване, от което боледува само човекът .Причинява се от дизентерийните бактерии, които са обединени в род Шигела. Боледуват хора от всички възрасти, но най- засегнати са децата от 0 до 4 год. Източник на заразата е човекът – болен или здрав заразоносител. Най-често заразяването става по контактно - битов път, особено в семейна среда и в детски колективи. Инкубационният период е от няколко часа до седем, осем дни. Заболяването протича с гадене, отказ от храна, повръщания, които зачестяват, увеличава се броя на изхожданията до 10-15 за 24 часа. Температурата може да достигне до 39 градуса С. Чрез повърнатите материи и многократните изхождания се губят вода и соли, което води до дехидратация. При благоприятно протичане и навреме проведено лечение състоянието на пациента се подобрява. При тежко протичане възстановяването настъпва след15-20 дни.

 1. Ешерихиози /колиентерити/

Причинител на заболяването са ентеропатогенни бактерии - Ешерихия коли. Те предизвикват остри стомашно чревни заболявания, специфични за ранната детска възраст. Основен резервоар на инфекцията е човека. Механизма на предаване на заразата е фекално-орален. Колибактериите притежават голяма устойчивост във външната среда. Инкубационният период е от 1-21 дни. Повръщането, отказа от храна, изразеното неспокойствие са характерни прояви на заболяването.

Диарията се засилва към 10-15 изхождания дневно. Лечението е в болнична обстановка и е продължително, особено при тежките форми.

 1. Кампилобактериоза

Това е друга бактериална чревна инфекция, причиненена от Кампилобактер пилори на която се дължат голяма част от вътреболничните инфекции и заболяват предимно малки деца. Начина на предаване на чревната инфекция става посредством мръсни ръце, предмети от околната среда и хранителни продукти от животински произход.

За предпазване от стомашно - чревни заболявания е необходимо:

 • да се поддържа изрядна лична хигиена и щателно измиване на ръцете преди хранене и след ползване на тоалетна,
 • грижливо да се измиват с течаща вода суровите плодове и зеленчуци преди ядене,
 • да се опазват хранителните продукти и приборите за хранене от замърсяване от мухи и гризачи,
 • да се използва вода от гарантирани питейни източници,
 • да се спазват строго правилата за дезинфекция.

При настъпили

заболявания с чревно разстройство веднага потърсете лекарски съвет! Избягвайте самолечението!

ИЗДАВА Д ПБПЗ ПРИ РЗИ - БУРГАС
ПРОФИЛАКТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Превенцията на онкологичните заболявания е свързана с доброто им познаване, профилактика, ранното откриване, съвременна диагностика, комплексно лечение, наблюдение и възстановяване на трудоспособността. Тя е насочена към намаляване на заболеваемостта и инвалидността, свързани с рака, както и към увеличаване броя на излекуваните болни.

Приоритетна цел е осъществявянето на съвместни дейности за подобряване на отношението на обществото към онко болните.

Необходимо е добро познаване етиологията на тези заболявания и тяхната профилактика.

Първичната профилактика на злокачествените заболявания се базира на наблюдения върху заболели пациенти, работещи в определени условия на труд. Задача на онкологичните и здравно – епидемиологичните служби е да насочат усилия за проучване условията на средата, в която живеят и работят хората, да изясняват до колко тя влияе за възникването на злокачествените тумори и да вземат мерки за отстраняване или намаляване на вредните въздействия на канцерогенните фактори в нея.

Вторичната профилактика се обуславя от постиженията на съвременната онкология, която разкрива значението на преканцерозите в генезата на онкологичните заболявания. Ранното откриване и лечение на преканцерозите, отстраняването на причините, способстващи тяхното възникване, са едни от основните елементи на профилактиката на онкологичните заболявания. Това налага такива болни да бъдат под непрекъснато диспансерно наблюдение и лечение.

Третичната профилактика включва активно проследяване на вече диагностицирани и лекувани пациенти – ранно начало, непрекъснатост, комплексност и индивидуалност.

Известно е, че възникването на туморите обикновено се предшества от пренеопластични състояния (хронични възпалителни, дистрофични и други процеси ).

За откриване на преканцерозните заболявания в значителна степен допринася активното участие на самия пациент. То се изразява в самонаблюдение и своевременна консултация с общопрактикуващия лекар с цел насочване за специализиран преглед към онкодиспансер. Много важно място заема промоцията на здраве в организацията на онкологичната помощ. Посредством здравно - образователни материали и консултации тя насочва и изяснява на хората значението на ранната диагностика и своевременното лечение на онкологичните заболявания. Посочва причините и начините за отстраняване или намаляване на рисковите фактори в условията на труд и бит, влиянието и значението на стреса, нерационалното хранене, тютюнопушенето, наследствеността за възникване на преканцерозите. От посочените рискови фактори особено значение има нерационалното хранене, водещо до затлъстяване. От посочените рискови фактори особено значение има нерационалното хранене, водещо до затлъстяване.

Затлъстяването е причина за развитие на рак на матката, на пикочния мехур, бъбреците, стомаха, дебелото черво и млечните жлези. Излишната употреба на калории помага за натрупването в организма на определени химични вещества, които циркулират в кръвта и стимулират деленето на клетките, тласкайки ги към израждане.

Във всекидневното меню е необходимо да се включват продукти, съдържащи груби растителни влакна - зеленчуци, плодове, зърнени храни. Грубите влакна помагат на храната в червата да не се задържа дълго време. Освен това самите канцерогени могат да се свържат с грубата хранителна тъкан и да се изолират от организма. Всеки ден трябва да се приемат храни богати на витамин А и на витамин С. Противопоказано е приемането на вит. А в таблетни форми, в резултат на което да се получи предозиране, а от там и токсично действие в организма.

Препоръчително е включването в менюто на зеленчуци от семейство „Кръстоцветни” – зелеви, броколи, цветно зеле. Бъдете умерени при консумацията на консервирани, солени и пушени храни.

Най-засегнатите органни локализации са:

Млечна жлеза

Женски полови органи: шийка на матката, яйчници,тяло на матката

Храносмилателни органи: стомах, дебело черво, ректум, черен дроб, жлъчни пътища. 

Издава: Дирекция ПБПЗ

РЗИ гр. БУРГАС
ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ
КЪМ МБАЛ “Д-р Иван Селимински“ АД, ГР. СЛИВЕН

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. и Плана за действие за периода 2021-2023 г., в „МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – Сливен” АД, функционира Здравно-консултативен център.

От услугите на центъра, които са напълно безплатни, могат да се възползват родилки и бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания, недоносени деца, както и техните родители.

В центъра се извършват:

 • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;
 • психологическо консултиране и подкрепа на деца с увреждания, с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата;
 • специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти (лекари, психолог и социален работник) на деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца, по искане от личния лекар на детето или от лекар-специалист от извънболничната помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • специализирани консултации на бременни жени с патология на бременността и при заболявания възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, (освен прегледа по реда на чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба № 26/14.06.2007г.), по искане от личния лекар или от лекар-специалист от извънболничната помощ;
 • осъществяване на допълнителни консултации от лекари – специалисти по акушерство и гинекология, за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени по искане от личните лекари;
 • информация за извършване на безплатни генетични изследвания на бременни жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • по преценка на специалистите, се извършват и домашни посещения и медицинска рехабилитация на недоносени деца до 1 година и на деца с увреждания и хронични заболявания.
 • В МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен на всички новородени се провежда слухов скрининг.

Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве се намира в Административния блок на болницата, ул. „Христо Ботев“ №1, етаж 2-ри и в него работят:

 • координатор – Евелина Модева;
 • психолог – Евелина Модева;
 • социален работник – Светла Генова;
 • Запитвания и заявки за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от 7:30 до 12:30часа и от 13:30 до 16:00 часа на електронен адрес: zdravencentar@mbalsliven.org и на телефон 044 611 815.>
Работно време на центъра

Координатор от 7.30 ч. – 16.00 ч.

Консултации със специалист

Психолог – от 7.30 ч. – 16.00 ч.

Лекар специалист – от 11.00 ч. – 13.30 ч.

Социален работник – от 7.30 ч. – 16.00 ч.

Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от лекар, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините поради, които насочва пациента към здравно-консултативния център. В случаите, когато пациенти/техните законни представители се обърнат самостоятелно към центъра, те ще бъдат информирани за реда и условията за прием в центъра.

При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвания или лечение в друго лечебно заведение, специалистите в Здравно-консултативния център ще информират пациента/неговите законни представители за реда за осъществяване на необходимите медицински дейности /прегледи, изследвания, консултации и др./ и конкретни лечебни заведения, в които могат да бъдат осъществени високоспециализирани медицински дейности; при съгласие на пациента/неговите законни представители, ще организират насочването му за консултация/диагностика/лечение в друго подходящо лечебно заведение, в т.ч. към разкритите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве специализирани комисии към университетските болници.

Повече информация за „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030 г.“ на адрес:
https://www.mh.government.bg/bg/politiki/programi/aktualni-programi/
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/04/14/programa-majchino-detsko_zdrave-21-30.


 

Copyright © 2008-2024 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев