Отделения в Стационарен блок

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ ФТИЗИАТРИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ
КАБИНЕТИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
БОЛНИЧНА АПТЕКА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – ГР.КОТЕЛ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, СЕКТОР РЕВМАТОЛОГИЯ

В отделение Вътрешни болести се осъществява дейност по медицинската специалност "ревматология".

Отделението се намира на първи етаж на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”и разполага с 20 легла.

Лекувани ревматологични заболявания

І. Възпалителни ставни заболявания - социално значима група заболявания, водеща до инвалидизация на болните и неадекватната им социализация. Основни нозологични единици са:

1. Ревматоиден полиартрит - систено заболяване, проявяващо се със симетрично възпаление на много стави, водещо до тяхната трайна деформация и инвалидизиране на болните. В отделението се прилагат най-модерните диагностични и терапевтични процедури, включително оценка за лечение с биологични лекарствени средства.

2. Анкилозиращ спондилит - системно възпалително заболяване, засягащо гръбначния стълб с прогресиращо обездвижване на пациентите. Извършва се оценка за лечение с биологични лекарства.

3. Псориатичен артрит - възпаление на периферни стави и гръбначни прешлени в резултат на кожен псориазис. В отделението се осигурява модерно лечение, повлияващо ставния синдром и кожните обриви.

4. Подагрозен артрит - подаграта е Метаболитно заболяване, проявяващо се с хиперурикемия, водеща до остро възпаление на периферните стави, поради отлагане на кристали пикочна киселина. В отделението се осъществява едновременно купиране на острия пристъп и назначаване на адекватна противорецидивна терапия.

ІІ. Системни заболявания на съединителната тъкан - група системни автоимунни възпалителни заболявания, увреждащи множество органи, причиняващи мултиорганна недостатъчност. Основни нозологични единици:

1. Системен лупус еритематозус - хронично автоимунно възпалително заболяване, засягащо кожата, лигавиците, бъбреците, ЦНС, кръвотворенето. Прилагат се най-новите методи на лечение, включително пулс терапия с КС, имуносупресори и биологични средства.

2. Прогресивна системна склероза - системно автоимунно възпалително заболяване, увреждащо кожата, белите дробове, хранопровода, бъбреците и др. системи, водещо до трайна органна недостатъчност.

ІІІ. Дегенаративни ставни заболявания - основен представител на тази група е Остеоартрозата, заболяване, проявяващо се с увреждане на ставния хрущял, образуване на остеофити (шипове), ограничаващи подвижността на ставите. Засягат се предимно големите периферни стави - тазобедрени, коленни, както и прешленните тела.

ІV. Остеопороза - намаляване на костната плътност, което най-често е свързано с настъпилата менопауза или прием на кортикостероиди. Социално значимо заболяване поради настъпващите патологични фрактури на гръбначни прешлени или на шийката на бедрената глава. В отделението се прилагат най-съвременните медоди за диагностика и лечение на остеопорозата.

В Отделението по Вътрешни Болести се извършва компетентна диагностика и терапия на основните ревматологични болести. Отделението е оборудвано с ехограф за ставна ехография.
Специалистите извършват вътреставни диагностични и терапевтични манипулации.

В Отделение Вътрешни Болести работят високо квалифицирани лекари:
Д-р Иван Стайков-Началник Отделение
Д-р Кирил Кинчев
Д-р Тодор Ганчев
Д-р Николай Кожухаров
Д-р Димитър Панайотов
Д-р Иван Стайков-специализант
Д-р Ана Стайкова-специализант
Старша мед.сестра: П. Стоянова

Телефони за контакт:
044 611/805
044 611/812

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ

Дейност

Отделението предлага качествена диагностика и лечебна дейност в област "Нефрология". Извършва дейности по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В отделението работи квалифициран персонал от специалисти по нефрология, вътрешни болести и здравни грижи, който осигурява високо качество на лечение и здравните грижи за пациентите.

Отделението е база за следдипломна квалификация по нефрология за лекарите от областта, както и на специалисти по здравни грижи.

В нефрологичното отделение се извършва ехографска диагностика и своевременно лечение на болестите на отделителната система. Осъществява се превенция на хроничната и остра бъбречна недостатъчност, както и подготовка на болните за хемодиализно лечение.

Приемът в отделението се осъществява в планов порядък, чрез Приемно-консултативния кабинет от 10,30 до 12,30 ч. всеки ден, от понеделник до петък включително, а в останалото време - чрез Центъра за спешна медицинска помощ.

Лекарите от отделението оказват консултативна помощ на останалите стационарни отделения, на ПКО и на ЦСМП, както и ползват консултативна помощ от специалисти от другите отделения в МБАЛ, а когато е необходимо - и от специалисти от медицински институти.

Началник отделение:

 • Началник отделение: Мария Николова-Димитрова
 • Ординатор: д-р Георги Костов
 • Специализанти: д-р П. Илиев, д-р А. Чеморитани
 • Старша мед. сестра: Галина Георгиева

Телефон: 044 / 611 818; 044/ 611 847; 0886 57 70 03

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ

Структура

 • Интензивен коронарен сектор
 • Кардиологичен сектор
 • Кабинет функционална диагностика

Задачи

В отделението се извършва:

 • Активно лечение на всички сърдечно-съдови заболявания;
 • Интензивно лечение на остри и критични сърдечно-съдови усложнения;
 • Съвременно мониториране на всички жизнени функции;
 • Селекция и насочване на подходящи болни за интервенционална кардиология и кардиохирургия;
 • Поставяне на временен водач на сърдечния ритъм и насочване на пациенти за постоянна електростимулация;
 • Профилактика, рехабилитация и здравно обучение на болните;
 • Амбулаторно-консултативна лечебно-диагностична оценка;
 • Провеждане на следдипломна квалификация на специализанти по Кардиология.

Отделението разполага с 4-ма специалисти-кардиолози и 2-ма специализиращи 'Кардиология'. За осъществяване на диагностичната си дейност ползва болничните клинико-лабораторна, рентгенова и скенерова оценка, според съвременните методични изисквания на терапевтичните пътеки, както и високоспециализирани консултанти при съпътсващи заболявания. Притежава собствен ехокардиограф, велоергометър, пейсмейкър : 1 бр. епикутанен и 1 бр. временен трансвенозен, холтер ЕКГ- 2 бр. Диагностичната апаратура осигурява неинвазивно и инвазивно мониториране на жизнените функции, пълен денонощен профил на тяхната динамика. Стандартни протоколи осигуряват велоергометрия, трансторакална ехокардиография с доплерова оценка на кръвотока. Лечебните протоколи са съобразени и осигурени с всички нови постижения на лекарствено, реанимационно и рехабилитационно контролиране на сърдечно-съдовите заболявания.

Приемът в отделението се осъществява чрез Приемно-консултативния кабинет от 10,30 до 11,30 ч. всеки ден, от понеделник до петък включително, а в останалото време - чрез Центъра за спешна медицинска помощ.

Осъществява лечение на болни с критично нарушени жизненоважни функции на организма и/или имащи данни за непосредствена фатална декомпенсация. Интензивно 24 - часово наблюдение и лечение на болни с остри и обострени хронични кардиологични заболявания.

Мониторирани показатели: ЕКГ, сърдечна честота, артериално налягане, дишане, кислородна сатурация, АКР, температура, диуреза.

Диагностично лечебни възможности: Конвенционална ЕКГ, аспирация, кислородотерапия, кардиоверсия, временна електро-кардиостимулация и своевременни ресустационни мероприятия.

Началник отделение: Д-р Мария Петрова - кардиолог
Ординатори:Д-р Силвия Сюлемезова- кардиолог
Д-р Христина Петкова- кардиолог
Д-р Мария Христова- кардиолог
Старша мед. сестра - Петя Драгиева - Ганчева
Специализанти:Д-р Ивелина Ванкова, Д-р Картал Команлъ

Телефон : 044 611 747; 044 611 838

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Структура

Териториално обособената площ на Ендокринологичното отделение се намира на втория етаж в основната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен и включва:

 • 10 болнични легла
 • Приемно-консултативен кабинет
 • Център за обучение по диабетно стъпало

ЗАДАЧИ

Отделението извършва:

 • Диагиагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години:  
 • лечение на острите усложнения   / кетоацидоза и хипогликемия/;
 • лечение и профилактика на диабетните усложнения – неврологични, бъбречни, очни, и периферни съдови.
 • Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години:
 • Състояния на хипертиреоидизъм;
 • Състояние на хипотиреоидизъм;
 • Тиреоидити.
 • Консултативни прегледи – В Приемно-консултативния кабинет на отделението се извършват първични и вторични  консултативни прегледи на пациенти с ендокринни заболявания и болести на обмяната.

В отделението работи квалифициран медицински персонал, който провежда лечението и обучението на хоспитализираните пациенти на диетолечение, физическа активност, самоконтрол, техника на инжектиране с убождащи устройства и диабетно стъпало.

 

Началник отделение - Д-р Наталия КАНЕВА - Ендокринолог
Ординатори: Д-р Донка ИЛИЕВА - Ендокринолог, Д-р Димитър ДИМИТРОВ- Ендокринолог, Д-р Милена МАРИНОВА – Вътрешни болести
Старша медицинска сестра – Валентина РУСЕВА
тел 044/ 611 786

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Структура

Гастроентерологичното отделение е разположено на първия етаж в основния корпус на болницата. Разполага с 22 легла.Приемането на болни се осъществява в Приемно-консултативния кабинет, а ендоскопските изследвания се извършват в модерно обзаведени ендоскопски кабинети.

Материалната база на отделението по отношение на диагностично-лечебна апаратура и обзавеждане включва: видео-гастроскоп, видео-колоноскоп, ректоскоп, сигмоидоскоп, конвенционален ехограф и доплер, инфузионни помпи, кислородна и аспирационна инсталация.

Задачи и дейности:

Професионалната дейност, осъществявана от лекари и други медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри или хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт. В отделението се извършва диагностика, лечение, инжекционна ендоскопска хемостаза, екстракция на чужди тела от хранопровода и стомаха.

Отделението работи по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В гастроентерологичното отделение работи квалифициран персонал, който осигурява високо качество на здравни грижи. Приемът на болни се осъществява в приемно-консултативния кабинет с работно време от 10,30 до 12,30 ч. Болни по спешност се приемат 24 часа в денонощието.

Персонал:

В отделението работят 6 лекари. Началникът на отделението е със специалност "Гастроентерология", един от лекарите също е с тази специалност, един- с "Вътрешни болести" и трима специализанти по "Гарстроентерология". В отделението работят и 9 медицински сестри, технически секретар и 6 души помощен персонал.

Началник отделение - Д-р Цветан Данчев- Гастроентеролог
Ординатори: д-р Мария Аврамова- Гастроентеролог

д-р Петър Петров – Вътрешни болести

Специализанти: Д-р Стефан Иванов

Д-р Христо Димитров

Д-р Сема Мехмедова
Старша медицинска сестра - Живка Добрева
Телефон: 044 / 611787

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ

В Отделението се извършва физикално лечение и рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични заболявания, хирургични и вътрешни заболявания, УНГ заболявания, хронични гинекологични заболявания, детски заболявания - от възпалително естество и последици от родова травма.

Рехабилитация на последици от увреждания вследствие лечение на онкологични заболявания.

Структура

ОРФ се състои от два сектора:

 • сектор в МБАЛ - където се осъществява ранната клинична рехабилитация при леглото на болния.
 • Сектор, разположен на територията на Сливенски минерални бани, разполагащ със собствена леглова база за лечение на пациенти по клинични пътеки. Там се прилага и балнеолечение с минерална вода от местния водоизточник.

Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура и покрива изискванията за второ ниво на компетентност, съгласно Медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина".

Терапевтични и диагностични възможности:

Електролечение: Терапия с ниско-, средно-, високо- и свръхвисоко-честотни токове (включително и електростимулации на паретични, скъсени и удължени мускули, йонофореза и т.н.). Терапия с нискочестотно магнитно поле. Терапия с ултразвук.

Светлолечение: Терапия с инфрачервени, видими и ултравиолетови лъчи, нискоинтензивна лазерна терапия.

Термотерапия: топлотерапия и криотерапия.

Водолечение и балнеотерапия: Подводноструев масаж ( тангентор), джакузи, вани. Процедурите се провеждат с минерална вода.

Кинезитерапия с механотерапия: Лечебна гимнастика, лечебен масаж ( мануален и апаратен), акупресура. Фитнесоборудване. Диагностични тестове и изследвания.

Мануална терапия.

Инхалационно лечение.

Началник отделение: Д-р Веселин Василев
Ординатори: Д-р Коста Костов
Лекар – специализант: Д-р Петър Петров
Старши рехабилитатор - Росица Стойчева

Телефони:
сектор МБАЛ- 044 / 611 836
044 / 611 782
сектор Сливенски минерални бани - 04511/2839


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Структура

 • Амбулаторно-консултативния кабинет/ПКК/
 • Стационар- 30 легла

Отделението по Инфекциозни болести се намира в самостоятелна сграда на 3 км североизточно от основната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”АД –гр.Сливен.

Задачи

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно-диагностични и противоепидемични (изолация на болните).

Отделение по Инфекциозни Болести е база за обучение на лекари специализанти и специалисти по Здравни грижи.

В амбулаторно-консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болните, вторични прегледи след изписването им и се провежда противобясна имунизация.

В Инфекциозно отделение работи квалифициран персонал, който осигурява високо качество на здравни грижи, чиято основна дейност е диагностика, лечение и профилактика на инфекциозни и недоказани инфекциозни болни,съгласно утвърдения медицински стандарт “ Инфекциозни болести”/Наредба №6/30.07.2021 год./.Отделението е с второ ниво на компетентност.

В стационара се хоспитализират всички инфекциозно болни/над 28 дневна възраст/, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, съгласно чл. 36 от Закона за народно здраве, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с тежко протичане и усложнения на инфекциозните заболявания, съмнителни за инфекциозни заболявания болни.

Инфекциозно отделение работи по клинични пътеки/пълен обем/ по договор с НЗОК.

Извършват се микробиологични изследвания на чревните заболявания, серологични и вирусологични изследвания за  различните инфекциозни заболявания.

Диагностично-лечебни подходи

Диагностично-консултативния кабинет работи от 7,30 ч. до 19,30 ч. в работни дни. Лекарите в отделението осигуряват целодневни дежурства. През останалото време има инфекционист на разположение.

Началник-отделение - д-р Милена Ченкова
Старша мед. сестра - Радостинка Сарова
Телефон: 044 / 667 522 ; 0887 50 40 71

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Неврологично отделение съществува от 1952 година и претърпява постоянно структурно подобрение

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет (ПКК)
 • Стационар със 24 болнични легла, от които 6 легла за лечение на остри мозъчни инсулти, 1 легло за лечение на невроинфекции
 • Функционално-диагностичен и терапевтичен сектор, включващ кабинет по Доплерова сонография, кабинет ЕЕГ - електроенцефалография и кабинет ЕМГ - електромиография.

Задачи

Първични и вторични неврологични прегледи. Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения. Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с остро разстройство на мозъчното кръвообращение (ОРМК) по клинични пътеки. Диагностика и лечение на рисковите състояния на мозъчно-съдова болест (МСБ).

Диагностично-лечебни подходи

Консултативният неврологичен кабинет приема болни всеки работен ден. В сектора за интензивна терапия се приемат болни по спешност 24 часа в денонощието, включително и в празнични дни. Отделението разполага със специалисти невролози, работещи и в кабинети по Доплерова екстра и транскраниална сонография, ЕМГ, ЕЕГ. Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. Винаги е възможна връзка с началник- отделение. При нужда може да се осъществи консултация с профилирани специалисти от болницата и такива от републиканската консултативна помощ.

В отделението се извършват денонощно спешни консултации и хоспитализация на болни с ОРМК. Всекидневно планова хоспитализация за диагностично уточняване и лечение на болни със заболявания на Централната нервна система (ЦНС) и Периферната нервна система (ПНС).

Приемно-консултативния кабинет (ПКК) - работи всекидневно и осъществява консултации, плануване и хоспитализация на планово болни.

Осъществява се 24-часово наблюдение на всички болни и при нужда насочване на болните към водещи Републикански стационари.

Началник отделение - Д-р Донка МИЛАНОВА
Ординатори: д-р Ирина ИВАНОВА /Райнова/, д-р Дияна РАДКОВА, Д-р Дина КЕМАЛОВА, специализант- д-р Дьоне ДЕДЕ

Старша мед.сестра – Катя ДОНЕВСКА
Телефон: 044 / 611 790

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПСИХИАТРИЯ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет с регистратура
 • Стационар

Задачи:

Извършва лечение на остри и обострени психични и невротични разстройства, изискващи хоспитализация и прилагане на психофармакотерапевтични и психотерапевтични процедури, както и общосоматично лечение.

Диагностично-лечебни подходи:

Използват се съвременни диагностични методики - клинични, психологически, електрофизиологични, образни, клинико-лабораторни. Прилага се екипният подход в лечението на пациентите, което включва прилагането на медикаменти, индивидуална и групова психотерапия. При възникнали соматични проблеми се осигуряват консултации с профилни специалисти.

В отделението работят лекари с призната специалност по психиатрия, психолог и квалифицирани медицински сестри. В стационара се приемат пациенти по спешност 24 ч. в денонощието, вкл. и в празнични дни.

Началник отделение: Д-р Розалина ПЕТРОВА

Ординатори: Д-р Апостол АПОСТОЛОВ, Д-р Десислава САВОВА
Старша мед.сестра - Дияна ВЕЛИКОВА
Клиничен психолог - Минка БОЗУКОВА

Телефон: 044 / 611 835 ; 611 769

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Детско отделение е част от структурата на МБАЛ - Сливен и обслужва деца до 18-годишна възраст от целия Сливенски регион. Намира се в изцяло реновирана самостоятелна сграда със собствен парк срещу централния болничен корпус. Поради бързата динамика, с която протичат заболяванията в детска възраст, отделението осигурява денонощен прием на пациенти по спешност от целия сливенски регион и съседните области. Работи с НЗОК.

Основна цел на Детско отделение е осигуряване на качествена и своевременна диагноза и лечение, денонощно наблюдение и грижи за децата.

Структура

Приемно-консултативен кабинет :
Тук се извършват първични консултативни прегледи, прием на болни деца, вторични прегледи след изписването им, както и специализирана педиатрична помощ на останалите отделения в болницата.

Стационар:
- легла за специални грижи и интензивно лечение на тежко болни деца
- легла за деца до 2 г. възраст
- легла за деца от 3 до 13 г. възраст
- легла за деца от 14 до 18 г. възраст

Дейност:

В отделението се извършват:
Консултативни дейности
Своевременно и висококвалифицирано диагностициране и лечение, денонощно наблюдение и грижи на постъпилите деца. За целта отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура и квалифициран персонал.
Здравно обучение на деца и родители

Отделението е база за специализация на лекари по детски болести към МФ на Тракийския университет.

В Отделението по детски болести работят 8 лекари педиатри с допълнителна квалификация по детска пулмология, ендокринология, неврология, нефрология и 26 медицински сестри с педиатрична насоченост и отлична професионална компетентност.

Началник отделение: Д-р Люба БЪЧВАРОВА
Ординатори: Д-р Росица РАЙНОВА, Д-р Ивелин ПЕТКОВ
Специализанти: Д-р Фатмегюл Ходжева, Д-р Боряна Лакова
Старша мед.сестра - Пламена ТОДОРОВА
тел. 044/ 611 820 – лекари
тел. 044/ 611 806 – мед.сестри
тел. 044/ 611 743 – мед.секретар
GSM 0879 40 53 92

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

Неонатологично отделение е разположено в непосредствена близост до Родилен сектор на Акушеро-гинекологично отделение и е единственото по рода си отделение за новородени деца на територията на Сливенска община.

Структура:

 • Звено за здрави новородени деца;
 • Звено за специални грижи;
 • Звено за интезивно лечение I-во ниво.

Основна цел:

Основната цел на отделението е осигуряване на първична реанимация на рисковите новородени, ранна и висококвалифицирана диагностика и лечение, денонощно наблюдение и грижи за всички новородени деца. Неонатологично отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура за диагностика и интензивно лечение. За новородените деца денонощно се грижи висококвалифициран медицински персонал. Стараем се да осигурим на родилките комфорт, спокойствие и възможност за бързо възстановяване.

Доверете ни се и изцяло се насладете на щастието, което ви е споходило - раждането на Вашето дете - ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Началник отделение: Д-р Таня Праматарова

Ординатори: Д-р Кети Г. Терзиева, Д-р Невена Н. Стефанова, Д-р Ваня Х. Йовчева
Старша мед.сестра - Пенка П. Христова
Телефон: 044 / 611 724

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Ортопедо-травматологично отделение е част от структурата на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД- Сливен. Обособено е като самостоятелно отделение през 1963г. Намира се на последния етаж в централния корпус на лечебното заведение. Отделението отговаря на съвременните европейки стандарти и осигурява удобство и комфорт на пациентите.  Операционните са оборудвани със съвременна апаратура за оказване на ортопедо-травматологична помощ.

Дейност:

В отделението се извършват следните медицински дейности:

 • ендопротезиране - подмяна на тазобедрени и коленни стави
 • оперативни интервенции на фрактури и травматични увреждания на горни и долни крайници
 • безкръвни, артроскопски оперативни интервенции
 • диагностично-консултативна дейност
 • рехабилитационна дейност.

В порядъка на спешност се правят обработка на рани, шев на сухожилие и периферни нерви, безкръвни репозиции и др. За една година в отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен се извършват 1 400 операции. В отделението основно се извършват операции на тежки многофрагментни счупвания на костите на горни и долни крайници. Поставят се всички остеосинтезни съвременни материали - заключващи пирони, плаки, външни фиксатори. Лекуват се заболявания на сухожилия, нерви, мускули, изискващи оперативна интервенция.

От 2011 година отделението е определено за база за специализация.В отделението работят 8 лекари с призната специалност по ортопедия и травматология   и 3 лекари специализанти.

Отделението разполага с 16 болнични легла. За пациентите се грижат 12 медицински сестри с квалификация и богат опит в грижите за травматично болни и 10 дългогодишни санитари, също с опит в гледането и обслужването на оперирани ортопедично болни пациенти.

Началник отделение:
Д-р Хрисант Хрисантов
Телефн 044611715
Ординатори:  Телефн 044611779

Старша мед. сестра: Боряна Инджова
Телефони за връзка с отделението:
044/ 611 807

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Стационар с 10 легла
 • Самостоятелна операционна зала с анестезиологичен апарат

Задачи:

В отделението се извършва:

Първична хирургична обработка и лечение на всякакви рани в областта на главата, шията и лицето

Консервативно и оперативно лечение на заболявания на:

 • ушите /корекция на ушна мида, мирингопластика, тимпаностомии, тимпатопластика, радикална трепанация, слухоподобряващи операции/
 • носа /полипектомии, септопластика, ринопластика, операции за възстановяване на нормалното носно дишане, заболявания на околоносни кухини, реконструктивна пластика на нос, Ендоскопска синус хирургия, радиохирургия/
 • гърлото /аденотомии, тонзилектомии, микроларингохирургия/
 • консервативно лечение на заболяване в областта на УНГ.

Инвазивни диагностични и лечебни интервенции / езофагоскопии, директни ларингоскопии/

Изследвания - аудиометрии, тимпанометрия, слухови и вестибуларни проби, електронистагмография (ЕНГ), стабилометрия

Пациентите за стационарно лечение се приемат от 09,00 ч. до 13,30 часа чрез приемно-консултативен кабинет в работни дни и от 13,30 в отделението. Спешните случаи се обслужват от специалисти на разположение след 13,30 ч.

Лекарският състав е с дългогодишна практика и богат клиничен опит. В отделението работят 3 лекари със специалност Оториноларингология, един лекар-специализант, 6 медицински сестри, секретар.

Началник отделение: Д-р Йордан Котов
Ординатори: Д-р Светлан Симеонов, Доц. Д-р Стоян Стоянов
Специализант: д-р Христо Христов
Старша мед.сестра: Мартина ВАСИЛЕВА
Телефон: 044 / 611 712, 044/ 611 795

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Началник отделение: Д-p ДИАНА ГУГОВА
ОРДИНАТОРИ: Д-р БианкаТинева, Д-р Гинка Николова, Д-р Екатерина Симитчиева, Д-р Иван Димов, Д-р Соня Михайлова, д-р Севим Бекир, д-р Павлета Гигова
Специализанти: Д-р Н. Сурчева, Д-р Ю. Янева
Старша акушерка А.Димитрова

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Кабинет функционална диагностика - периметрия, ехография, офталмоскопия
 • Стационар - 5 легла
 • Операционна зала

Осъществяват се:

 • Първични, вторични и консултативни очни прегледи.
 • Съвременна диагностика и лечение на очни заболявания.
 • Оперативно лечение на катаракта с имплантация на вътреочна леща и глаукома.
  Операцията се извършва с ултразвуков апарат на американската фирма "Алкон"
 • Операции на клепачи и конюнктива, травми
 • Диагностика и лечение на възпалителни и дегенеративни заболявания на преден и заден очен сегмент
 • Изгаряния
 • В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артерални заб.
 • Травми и наранявания на окото с или без интрабулбарно чуждо тяло, чиято локализация се осъществява на скенер.

Диагностично - лечебни подходи
Пациентите за стационарно лечение се приемат от 8,00 до 19,30 часа, чрез приемно-консултативния кабинет в работни дни. Спешните случаи се обслужват от специалист-офталмолог на разположение след 19,30 ч. и празнични, същите се приемат в отделение незабавно. При необходимост се осъществяват консултации със съответни специалисти.

Диагностика:
В отделението се извършва:
Определяне зрителна острота
Авторефрактометър - компютърно определяне на диоптрите
Офталмоскопия – оглед на очно дъно
Тонометрия – измерване на очното налягане
Денонощна крива на очно налягане
Ултразвукова диагностика на окото с А и В - ехограф
А ехограф – изчисление диоптрите на вътреочна леща
В ехограф откриване и изследване на туморни образувания, чужди тела и др. аномалии.
Пахиметър - Измерване дебелината на роговицата.

Хирургия:
Оперативно лечение на Катаракта.
Оперативно лечение на Глаукома
Оперативно лечение на Птеригиум (Външното перде)
Блефаропластика
Халацион
Оперативно премахване на кожни образувания.
Блефарохалазис

Лекарският състав е с дългогодишна офталмологична практика и богат клиничен опит. В отделението работят квалифицирани медицински сестри и помощен персонал. Болничните стаи са с 2 или 3 легла, като във всяка стая има на разположение телевизор.

Началник отделение - д-р Димитър РУСЧЕВ
Консултант - Д-р Пламен ХУБАНОВ
Ординатори- д-р Светлана ЕНЧЕВА
Специализанти: д-р Светлана Станева, д-р Маргрет Валентинова
Старша мед.сестра - Пепа БУКЕРЕШКА
Телефон: 044/ 611-737-лекари
044 / 611 773- медицински сестри

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Структура

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Общопрофилно хирургично отделение
 • Интензивен сектор на хирургично отделение
 • отделението по хирургия е от трето ниво на компетентност, извършва над 1600 операции годишно, от които поне 50 % с голям и много голям обем и сложност.
 • операционна зона е оборудвана с модерна апаратура за коремна хирургия - ултразвуков нож и аргон – плазмен коогулатор и апаратура за т. н. безкръвни операции

Дейност:

Осъществяват се:

 • Първични, вторични и консултативни хирургични прегледи.
 • Диагностика, оперативно и консервативно лечение на болни със заболявания на целия гастроинтестинален тракт, както и хепатобилиарна патология, в това число и заболявания на панкреаса.
 • Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и гнойносептични заболявания.
 • Заболявания на млечната жлеза и заболявания на щитовидната жлеза.
 • Изгаряния
 • В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артерални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета - диабетно стъпало.
 • Травми – ТСТ

В Хирургичното отделение се извършват ендоскопски изследвания на храносмилателната система:
- фиброгастроскопия – оглед на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник
- фиброколоскопия – оглед на дебелото черво

Ендоскопските изследвания осигуряват точна, бърза и прецизна диагностика на заболявания на стомашно-чревния тракт и извършване на биопсия по време на изследването.

1. В кои случаи се препоръчва изследването?
Провеждането на изследването се препоръчва при съмнения за различни заболявания, при които има промяна в структурата на лигавицата на съответния орган – язва, полип, злокачествено заболяване, стеснение, страствания, чуждо тяло, кървене.

2. Необходима ли е предварителна подготовка?
- за фиброгастроскопия – на гладно
- за фиброколоскопия – изчистване на дебелото черво с лекарствени средства, взети през устата

3. Метод на провеждане на изследването:
- за фиброгастроскопия – оптичната система се въвежда от устната кухина през гълтача и хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника и се извършва оглед.
- за фиброколоскопия – оптичната система се въвежда през аналния отвор и достига до крайните отдели на тънките черва и се извършва оглед.

4. Какво се усеща по време на изследването ?
Изследването се извършва с обща анестезия и пациентът няма усещания за болка.

5. Има ли рискове от провеждането на изследването?
Изключително редки. Възможно е леко прокървяване по време или след ендоскопия.

6. Резултати от проведеното изследване.
- подпомага диагнозата на съответното заболяване
- навременно започване на лечението

7. Кога не трябва да се провежда изследването?
Уточнява се с лекаря след снемане на анамнеза и клиничен преглед.

В отделението ще се извършва и оперативна ендоскопия, която включва :
- ендоскопска хемостаза и електрокоагулация при кървящи язви на хранопровод, стомах и дванадесетопръстник.
- полипектомия с диаметрична бримка.

Тази дейност се извършва от специалисти с допълнителна квалификация и сертификати за ендоскопия на ГИТ :
д-р Станимир Коларов,
д-р Ангел Ангелов,
д-р Емил Руманецов

Диагностично - лечебни подходи

Хирургичният кабинет приема пациенти от 7,30 ч. до 13,30 ч. в работните дни. Лекарите в отделението осигуряват денонощни дежурства. Пациенти по спешност се приемат денонощно чрез Спешно отделение. При нужда се осъществяват консултации с всички специалисти от останалите профили.

Сектори

Асептичен сектор със следните дейности:
Жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия
Миниинвазивна ( лапароскопска ) хирургия
Хирургия на гастроинтестиналния тракт
Хирургия на щитовидната жлеза, млечна жлеза
Съдова хирургия
Онкохирургия
Спешна хирургия
Тумори на кожа и подкожие

Септичен сектор със следните дейности:
Диабетна гангрена
Атеросклеротична гангрена
Раневи инфекции
Инфекция на кожа и подкожие
Гнойни процеси в коремната и плевралната кухина

Интензивен сектор - пациенти с:
Кървене от ГИТ
Травми гърди, корем
Постоянна аспирация на бял дроб
Следоперативни интензивни грижи
Детски сектор - всяка хирургическа патология на пациенти до 18 години

Началник отделение: Д-p СТАНИМИР КОЛАРОВ
Ординатори : Д-р Емил РУМАНЕЦОВ, Д-р Иван ПЛАЧКОВ, Д-р Павлин ПАВЛОВ, Д-р К. Консулов, Д-р Ангел АНГЕЛОВ, Д-р Константин Димитров, Д-р Георги Димитров, Д-р Иван Терзиев
Старша мед.сестра - Пенка ДИНКОВА

Телефон: 044 / 611 713, 044/ 611 708

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

Структура:

Отделението по Лицево-челюстна хирургия възстанови своята дейност.

Разполага с 5 легла на територията на УНГО.

Приемането на болни се осъществява в Приемно-консултативен кабинет от 8.00ч. до 13.30 ч. / на четвъртия етаж - до Хирургично отделение/ в работни дни. Спешните случаи се приемат чрез отделението по спешна медицинска помощ и се обслужват от специалистите на разположение.


Дейност:

Отделението по ЛЧХ предлага високоспециализирана професионална дейност, осъществена от двама лекари и мед.специалисти, насочена към болни в отделението, постъпили по спешност, или планови пациенти със заболявания на лицево-челюстната област. Отделението работи по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В отделението се извършват:

 • Безболезнено и атравматично изваждане на мъдреци и други ретинирани зъби
 • Хирургично лечение на зъбни кисти
 • Оперативно лечение на тумори в лицево-челюстната област
 • Лечение на фрактури на челюстните и лицеви кости
 • Първична обработка и лечение на всякакви рани в лицево-челюстната област
 • Възпалителни заболявания в лицево-челюстната област и шия.
 • Травми в устната кухина и лицево-челюстната област.
 • Оперативно лечение на заболявания на слюнчени жлези.
 • Разкриване на зъби за последващо ортодонтско лечение.
 • Вродени малоформации.
 • Поставяне на зъбни импланти.
 • Оперативни интервенции под обща и местна анестезия.
 • Консултативни прегледи.

Апаратура, с която разполага отделението:

Отделението по Лицево-челюстна хирургия разполага с много добър инструментариум и е оборудвано с необходимата апаратура.


Персонал:

Началник отделение: Д-р Венцислав Ангелов Ралев - Началник отделение по ЛЧХ, специалист по лицево-челюстна хирургия, извършва прегледи и прием на пациенти в сряда, четвъртък и петък от 12:00 до 19:00ч.
Ординатори: Д-р Димитър Василев Гагрицов - специалист лицево-челюстна хирургия, извършва прегледи и прием на пациенти в понеделник и вторник от 8:00 до 14:00ч.
Д-р Цветелина Димова - дентален лекар, извършва прегледи и прием на пациенти в сряда и четвъртък от 8:00 до 13:00ч.
Старша мед.сестра Мартина Василева
За информация и справки на телефони: 044 611 727

Началникът на отделението е лекар по дентална медицина, с призната специалност по лицево-челюстна хирургия. В ЛЧХО работи един ординатор - лекар по дентална медицина, с призната специалност по лицево-челюстна хирургия.

Лекарите са с много курсове, квалификации, участие в научни симпозиуми в областта на лицево-челюстната хирургия и денталната медицина.

Ст.мс. е с образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Здравни грижи" и "Магистър" по специалността "Обществено здраве".

В отделението работи и една операционна мед. сестра, а грижите за пациентите на втора, нощна смяна и празничните дни, се поемат и от медицинските сестри и санитари от УНГО.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Структура

 • Стационар с 6 легла, намиращи се а територията на хирургично отделение - детски сектор
 • Самостоятелна операционна зала

Задачи

В отделението се извършва:

 • Първична обработка и лечение на всякакви рани в областта на главата и лицето
 • Консервативно лечение при сътресение, контузия, оток на главен мозък; сътресение, контузия и оток на гръбначен мозък
 • Оперативно лечение при доброкачествени и злокачествени новообразувания на главен и гръбначен мозък, мозъчни кисти, вътречерепни абсцеси, вътречерепни кръвоизливи, пластични операции на череп, фрактури на череп, дискови хернии и други дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, хирургично лечение на периферни и черепно-мозъчни нерви
 • Изследвания - миелографии

Диагностично-лечебни подходи

Пациентите за стационарно лечение се приемат от 08,00 ч. до 13,30 часа чрез консултативен кабинет в работни дни. Спешните случаи се приемат от отделението за спешна медицинска помощ и се обслужват от специалисти на разположение след 13,30 ч.

Лекарският състав е с дългогодишна практика и богат клиничен опит. В отделението работят 3-ма лекари, 6 медицински сестри.

Началник отделение - Д-р Атанас ЯНКАБАКОВ

Ординатори: Д-р Йордан ЙОРДАНОВ

Старша мед.сестра - Радка МЛАДЕНОВА
Телефон: 044 / 611 754


ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ОАИЛ осъществява дейността си в два сектора:
- Анестезиология
- Интензивно лечение

Дейност:

Предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение.
Операциите на всички оперативни специалности се обезпечават с подходящи по вид и обем анестезии и обезболяване в следоперативния период. Извършва се обезболяване на раждане.

В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание, както и пациенти, за които се очакват такива нарушения в следващите часове. Показани за лечение са и пациенти със застрашаващи живота отклонения в хомеостазата, както и пациенти след тежки оперативни интервенции, при които се очаква развитие на горепосочените нарушения.

Лечение на остра и хронична болка
Поставяне на Централен венозен катетър
Дейности по откриване, установяване, доказване, протоколиране на мозъчна смърт и дейности по поддържане на органните функции при наличие на мозъчна смърт.

Лекарите и медицинските сестри в отделението осигуряват денонощни дежурства и животоспасяващи дейности в цялата болница. Има и екип на разположение 24 часа.

Началник отделение: Д-р Юлия БЯНКОВА
Ординатори: Д-р Димитър Боянов, Д-р Дора Трифонова, Д-р Николай Иванов, Д-р Кирил Славов, Д-р Саша Йорданова, Д-р Христо Василев, Д-р Диана Воротинцева, Д-р Иван Узунов, Д-р Стоян Митков
Специализанти: Д-р Весела Колева, Д-р Трифон Великов
Ст. мед. сестра - Галина Вълкова
Тел: 044/611739; 044/611742

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

Структура

 • Разполага с 10 легла
 • ВИП стая
 • Операционен блок
 • Ендоскопска зала за трансуретрална диагностика и хирургия - апарат "Щорц"
 • Урологичен кабинет към диагностично-консултативен блок при МБАЛ "Д-р Иван Селимински"АД - гр. Сливен
 • Зала за ЕКЛТ за конкрименти в бъбрек и уретер

Задачи

 • Осигурява пълен обем урологична помощ - оперативно и консервативно лечение на пациентите от региона;
 • Екстракорпорална литотрипсия на конкременти в бъбрек и уретер;
 • Трансуретрална хирургия на аденом на простатната жлеза, на туморни формации на пикочен мехур, литотрипсия на конкременти в пикочния мехур;
 • Перкутанна нефростомия;
 • Профилактика и здравно обучение на болните;
 • Провеждане на следдипломна квалификация на специализантите по хирургически специалности.

Диагностично - лечебни подходи

 • Отделението разполага с 4 специалисти уролози
 • За осъществяване на диагностичната си дейност ползва болничните клинично-лабораторна, скенерова и рентгенова оценка
 • Работи според методичните изисквания на съответните урологични пътеки
 • Осигурява се денонощен прием на болни по спешност, 12-часов прием и 24-часова диагностика.

Началник отделение: Д-р Димитър МИТЕВ
Ординатори: д-р Алексей Алексиев
Старша мед.сестра :Полина Цветкова
Телефон : 044 / 611 749

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ ФТИЗИАТРИЯ

Отделението по Пневмология и Фтизиатрия отговаря на ниво на компетентност според медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия". Териториално обособената площ на отделението се намира на втория етаж в сградата на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен (централния корпус) и включва 48 болнични легла – 33 пневмологични и 15 фтизиатрични.

Отделението за лечение на болни с открита форма на туберкулоза е в новопостроена самостоятелна сграда, намираща се до Отделението за лечение на инфекциозни болести.

Задачи и дейности

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри или изострени белодробни заболявания, които се нуждаят от активно болнично лечение. В отделението по Пневмология и Фтизиатрия постъпват пациенти, насочени от общипрактикуващите лекари, след консултация с други специалисти или чрез структурите за Спешна медицинска помощ. В ОПФ се диагностицират и лекуват болни с остри и хронични белодробни болести, когато това е невъзможно да се осъществи успешно в условията на извънболничната помощ. Към ОПФ се насочват и пациенти, при които заболяването е с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

В отделението се лекуват болни със следните заболявания:
ХОББ
Бронхопневмония и Бронхиолит
Бронхиална астма

Астматичен бронхит
Гнойно - възпалителни заболявания за Бронхо - Белодробната система
ДХДН
Туберколоза - във Фтизиатрия.

Консултативният кабинет приема болни всеки работен ден от 10.30 - 11.30 ч. Болни по спешност се приемат 24 часа в денонощието.

Диагностично-лечебни процедури:
Предлагаме високоспециализирана бронхоскопска процедура за диагностициране на белодробен карцином и други заболявания на бронхо-пулмоналната система с 2-дневен престой на стойност 500 лв.

Персонал:
В отделението работят 5 лекари и двама специализанти, от които двама са със специалност по "Пневмология и Фтизиатрия", един е с придобита професионална квалификация по "Бронхология". Един от лекарите е със специалности по "Вътрешни болести" и "Клинична алергология". Останалите двама лекари са със специалност "Вътрешни болести".
16 медицински сестри, от които една старша сестра с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност "Управление на здравни грижи" и двама технически секретари.

Началник отделение : Д-р Петьо Петков
Ординатори: Д-р Георги ГЕОРГИЕВ, Д-р Христо ТЕРЗИЕВ, Д-р Снежана КОЛЕВА, Д-р Павлина ЧАНЕВА Старша мед. сестра Бонка ЖЕЛЕВА
Телефон : 044 / 611771


КАБИНЕТИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

Структура

Разположени на втория етаж на болницата.

В структурата са включени :

 • Кабинет за ехокардиография – два и доплерсонография;
 • Кабинет за велоергометрия;
 • Кабинет за функционално изследване на дишането;
 • Кабинет за електрокардиограма и кръвно-газов анализ.

Дейност

Кабинетите за функционална диагностика са с дългогодишни традиции при диагностиката на сърдечно-съдови заболявания.

Съвременното оборудване дава възможност за качествени, високоспециализирани диагностични изследвания на сърдечно-съдовата и дихателна система.

Висококвалифицирани специалисти извършват ехокардиография , доплер-сонография на екстракраниални съдове и съдове на горни и долни крайници , велоергометрия.

Осигурено е 24-часово обслужване на пациентите по отношение на кръвно-газов анализ , функционално изследване на дишането, електрокардиограма.

Началник отделение: Д-р Йовка Стойчева
Ординатор: Д-р Костандиня Кацарова
Старша мед.сестра: Мария Карарадева

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват следните дейности: получаване, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации.

Лекарствените продукти се отпускат по лекарствени листи поотделно за всеки пациент.

Болничната аптека работи безотказно, като поддържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарства и се придържа към утвърдената есенциална листа. При необходимост от лекарствени продукти извън сключените договори по ЗОП, аптеката ще ги достави при следните обстоятелства. Докладна до Изп.Директор от лекуващия лекар с необходимото количество от лекарственото средство. При одобрение - аптеката ще го достави в най-кратък срок от време.

Аптеката участва в процедурата за внос на нерегистрирани лекарствени продукти.

Информира отделенията за синоними, аналози, ред на предписване, начин на съхранение, временно липсващи и новополучени лекарствени продукти.

Управител аптека - м.ф. Ваня КОЖУХАРОВА - член на Медицинския съвет и участва в дейността на две комисии към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Комисия по лекарствената политика и Лечебно-контролна комисия
Телефон: 044 / 611 829


ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Началник отделение – д-р Мая Миланова
Ординатори: д-р А.Нинова
Специализант: д-р Ивелина Лакова
Старша мед.сестра Милена Ставрева
Телефон: 044/ 611 811


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – ГР.КОТЕЛ

Отделението по вътрешни болести функционира от 07.01.2013 г. и се намира на III етаж в основната сграда на СБДПЛР град Котел.

Структура

Отделението разполага с 6 болнични стаи, с разкрити 25 легла по пулмология и кардиология.

Отделението разполага с приемно-консултативен кабинет.

Задачи и дейности:

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри белодробни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, които се нуждаят от активно болнично лечение. В отделението постъпват пациенти, насочени от общопрактикуващите лекари, след консултация с други специалисти, или чрез структурите на Спешна медицинска помощ. Осигурен е денонощен прием на болни по спешност, 12-часов планов прием и 24-часова диагностика.

За осъществяване на диагностичната си дейност отделението разполага с клинична лаборатория, рентгенова апаратура. Притежава собствен ехокардиограф и ЕКГ.

В отделението се лекуват пациенти със следните заболявания:
- бронхопневмония
- застойна сърдечна недостатъчност

Персонал:

В отделението работят 5 лекари. Началникът е със специалност „Вътрешни болести”. Един от лекарите е със специалност „Пневмология и фтизиатрия”. Има и специалист – кардиолог.

Началник отделение: Д-р Диан Хинов
Ординатори: Д-р Йордан Йорданов, Д-р Димитринка Гаджерукова, Старша мед. Сестра – Гюлхан Билялова
Тел. 0879 40 53 97


 

Copyright © 2008-2024 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев