Обява за публичен търг

03.04.2018 / 12:26

МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел.: 044/611701, на основание Заповед № РД- 08- 142/03.04.2018 год. на Изпълнителния директор на дружеството, обявява публичен търг чрез явно наддаване за продажба на движима вещ, собственост на дружеството, представляваща неоперативен дълготраен материален актив - Парен котел ПКМ 4, заедно със следните съоръжения към него: Ел.помпа GRUNFUS; Ел. помпа 2ЕМР 18/9 и Омекотителна инсталация при следните условия:

 

1. Начална тръжна цена 21 900,00 лв. /двадесет и една хиляди и деветстотин лева/, без включен ДДС.

 

2. Стъпка за наддаване 2 % от първоначалната тръжна цена.

3. Размер на депозита за участие, който е 5 % от първоначалната тръжна – 1095,00 лв.

 

4. Търгът ще се проведе в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, бул. „Христо Ботев” № 1 на 11.05.2018 год. от 10.00 часа.

 

5. Тръжната документация на стойност 24 (двадесет и четири) лева с ДДС се закупува от касата на лечебното заведение всеки работен ден до деня предхождащ търга, от 08.00 ч. до 16.00 часа

 

Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.

 

6. Депозитът за участие в търга се заплаща в касата на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен” АД или по банков път Банка: "Уникредит Булбанк"АД - гр.Сливен, Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG98UNCR96605012011905, до края на работния ден предхождащ търга.

 

7. Оглед на движимата вещ може да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа до деня предхождащ търга след предварителна заявка на GSM: 0886688255.

 

8. Изисквания към кандидатите: да са физически или юридически лица.

9. Ако за търга не се яви кандидат или има кандидат, но не отговаря на изискванията ,определени в настоящата заповед , ще се проведе втори търг, при същите условия , на 16.05.2018 г. За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16:00 часа на 15.05.2018 г.

 

За допълнителна информация –тел.: (044) 611778; (044) 611710

 

 
 

Copyright © 2008-2024 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев